Västanfjärds missionskretsar

samlas en gång per månad i Vårdkasen.

Vi dricker kaffe, samtalar, sjunger och har trevligt tillsammans!

Tag kontakt

Församlingspastor
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd