Hitis begravningsplats

Hitis gravgård en tidig morgon när solen stiger upp och dimman ännu ligger över gravgården.

Hitisvägen 2, 25940 Hitis

Hitis kyrkogård var från början försedd med trähägnad som förföll under den stora ofreden. År 1825 byggdes stenmuren som nu omger gravgården. År 1890 utvidgades gravgården och muren därmed.

På Hitis gravgård finns över 800 planerade gravplatser. På gravgården finns ca 700 gravstenar och kors.

Gamla gravgården, som ligger omkring kyrkan, är indelad i 4 sektioner. Del 1 är från stora porten till bårhuset, det 2 från bårhuset till lilla porten och innehar trekanten på östra sidan om kyrkan. Del 3 är den norra biten från lilla porten och del 4 den västra biten med klockstapeln.

"Nya gravgården" ligger in vid Vikarevägen, men den har stängts pga att grundvattennivän är för hög där. "Nya gravgården" användes från år 1940 till 1954 och där finns 40 gravar.

 

Läge på kartan