Historik över Kimito församlingshem

I Kimito församling, numera Kimitoöns församling har det funnits församlingshem under mycket lång tid. Det i folkmun kallade Bönehuset uppfördes ursprungligen av prosten Karl August Mellberg 1899. Prosten Mellberg donerade bönehuset till församlingen efter uppförandet. Kök och serveringsrum tillbyggdes 1930 och då var det Kyrkans Ungdom som stod för kostnaderna. Planering av ombyggnad av bönehuset till församlingshem inleddes redan i mitten av 1930-talet. Bönehuset ombyggdes till församlingshem 1948. Planering av församlingshemmets renovering utfördes 1970 och renoveringen slutfördes 1971. Församlingshemmet återöppnades för användning 19 december 1971.