Gravskötselavgifter

Kimito och Dragsfjärd

  Max 1m blomland Tilläggsmeter
1 års gravskötselavtal 80 € 30 €
5 års gravskötselavtal 350 € 150 €
Bevattningsavtal/sommar (1.6 - 31.8) 50 €  

Västanfjärd

1 års gravskötselavtal 100 €
5 års gravskötselavtal 500 €
Bevattningsavtal/sommar (1.6 - 31.8) 50 €

Hitis

Bevattningsavtal/sommar (1.6 - 31.8) 50 €

 

Läs mera om gravskötsel

 

Önskar ni beställa gravskötsel eller bevattning,

ring: 02-425990 eller sänd e-post: kimitoon(at)evl.fi