Gravskötselavgifter

Kimito och Dragsfjärd

  • 1 år (80 €)
  • 5 år (350 €)
  • Bevattning/ 1 år (50 €)

Västanfjärd

  • 1 år (100 €)
  • 5 år (500 €)
  • Bevattning/ 1 år (50 €)

Hitis

  • Bevattning/1 år (30 €)

 

Önskar ni beställa gravskötsel eller bevattning,

ring: 02-425990 eller sänd e-post: kimitoon@evl.fi

Gravgård