Västanfjärds kapellförsamling

Kapellrådet i Västanfjärd

Söderholm Birgitta, ordförande
Gabrielsson Kerstin
Wallenius Heidi
Stenström Thomas
Nervander Stig
Sund-Grönholm Minna

Suppleanter:
1. Börman Sabina
2. Eklund Harriet
3. Wallenius Heidi