Hitis kapellförsamling

Kapellrådet i Hitis

Fihlman Per-Erik, ordförande
Gustafsson Tina, viceordförande
Enestam Henrika
Pettersson Mika
Löfberg Berndt
Knuts Johan-Gustav

Suppleanter:
1. Fihlman Marika
2. Örså Ulla
3. Gripenberg Petra