Till nyhetslistan

hur man ska gå tillväga för att få butikshjälp om man är över 70 år eller hör till riskgrupperna.

Butikshjälp för riskgrupper från 19.03.2020

18.3.2020 11.59

I enlighet med nationella rekommendationer bör 70 år fyllda undvika kontakt med andra och inte röra sig ute bland människor. Coronaviruset (COVID-19) är farligast för äldre och personer med bakomliggande sjukdom.


Om du tillhör en riskgrupp och inte har möjlighet att få hjälp med matinköp av närstående, vänner eller grannar, kan du kontakta kommunens och församlingens butikshjälp. Alla betalar själva sina inköp, betalningen sker kontant. Servicen berör i det här skedet enbart riskgrupper och personer som inte är berättigade till kommunens matservice.

Möjlighet att kontakta butikshjälpen börjar torsdag 19.3. kl.12.00.                                  

Du kan beställa butikshjälp 1 – 2 ggr/vecka:
1 persons hushåll: max. 30€ / inköp
2 personers hushåll: max. 50€ / inköp
3 personens hushåll: max. 70€ / inköp
4+ personers hushåll: max 100€ / inköp 


Inköpen omfattar inte alkohol- och tobaksprodukter.


Om du behöver butikshjälp, ring må – fre kl. 9 – 16:
Tel. 040 6197 174 eller 040 6197 121


Gör så här:

  1. Beställ maten genom att ringa. Uppge behövliga uppgifter (kontaktuppgifter, inköpslista)
  2. Maten levereras följande vardag utanför din ytterdörr. Butikshjälpen ringer på, men kommer inte in.
  3. Betala varorna. Betalning av varorna sker kontant innan kassen överlämnas. Betala med så jämna pengar som möjligt. Kvitto medföljer.

Infobladet kan läsas här