Till nyhetslistan

Församlingens officiella anslagstavla.

Enligt nya kyrkolagen är församlingens hemsida den officiella anslagstavlan från 1.7.2023. 
Föredragningslistor, protokoll och kungörelser publiceras härefter på hemsidan under "Beslutsfattande" men information finns även på hemsidans första sida. 

Jeanette Gustafsson
Jeanette Gustafsson
Församlingssekreterare
040 865 0981
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

25.8.2023 09.06