Begränsat antal personer i församlingslokalerna fram till 30.1.2022


På grund av det förvärrade coronaläget behöver de största tillåtna antalen personer i församlingens kyrkor och andra utrymmen begränsas vid religiösa samlingar, så att säkerhetsavstånden kan hållas. Om deltagarantalet vid en religiös samling överskrider 20 personer kan 1/5 av av det maximala antalet personer tas in i utrymmet. Begränsningarna gäller till exempel vid gudstjänster, jordfästningar och andra kyrkliga förrättningar. 

Allmänna tillstälningar som t.ex konserter inhiberas i Egentliga Finland fram till 30.1.2022. Man kan inte använda coronapass vid dessa tillfällen. 

Vi följer myndigheternas säkerhetsföreskrifter och rekommendationer i vår verksamhet. Vi rekommenderar att den som deltar i församlingens verksamhet är vaccinerad, bär munskydd, håller avstånd och tvättar händerna. I lokalerna finns det handdesinfektion till förfogande samt anvisningar för en säker verksamhet. 
För församlingens samtliga kyrkor och kapell har det fastställs ett maximalt antal personer, med vilket det är möjligt att hålla  säkerhetsavståndet. De maximala antalen personer finns nedan.

Kyrkor

  • Kimito kyrka - 100 personer
  • Västanfjärds gamla kyrka - 25 personer
  • Västanfjärds nya kyrka - 50 personer
  • Dragsfjärds kyrka - 75 personer
  • Dalsbruks kyrka - 30 personer
  • Hitis kyrka - 65 personer
  • Kapellet i Dragsfjärd - Inga förrättningar.

Gruppverksamhet

Vuxengrupper och körer håller paus fram till 30.1.2022.

Barnverksamheten startar igen 24.1.2022. Gruppledarna skickar ut information senast vecka 3.