Dop

Dopet är en välkomsthögtid och en tacksamhetens fest. Dopet är en skatt som vi bär med oss genom livet som en „vattenstämpel“ som inte försvinner bara för att åren går. Att var döpt är att höra hemma hos Gud och det är en gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet.

Föräldrarna som står barnet allra närmast har fått en stor kallelse. Genom föräldrarna vill Gud ta hand om barnet. Då Gud ger oss ett barn, ger han oss ett förtroende och ansvar och han har lovat vara med oss i vår viktiga fostrargärning.

Vår Herre, Jesus Kristus, har själv instiftat det heliga dopet, då han sa till sina lärjungar: „Åt mig har har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.“  Matt. 28:18-20

Dopets tidpunkt

Kyrkolagen rekommenderar att barnet döps inom sex veckor efter födseln. Vanligtvis döps barnen när de är en till två månader. I dopet blir barnet medlem i församlingen och införs i församlingens medlemsregister.

I fråga om praktiska arrangemang kan man ta kontakt med församlingskansliet  och på samma gång komma överens om doptiden och -platsen, vem som skall döpa etc. Dopdagen är oftast lördag eller söndag men kan också vara någon annan veckodag.

Prästen vill gärna träffa familjen i förväg. På samma gång kan man komma överens om dopaktens detaljer och färdigt fylla i de papper som behövs för dopet.

Dokument

Efter barnets födsel sänder församlingen hem ett brev samt anmälningsblanketten för registrering av barn. Denna blankett ifylls och ges åt prästen. Prästen antecknar dopdatum och sitt namn.

Plats för dopet

Dopet är en fest för familjen, men också för församlingen, som får en ny medlem. Plastsen för dopet kan vara i kyrkan, församlingshemmet eller hemma. Ordnar man dopet hemma, behövs ett bord, en duk, ljus och eventuellt blommor och en Bibel. Det kan vara bra att ha en tygservett på bordet att torka barnets huvud med efter dopet. Prästen kan om så önskas skriva in uppgifter angående dopet i vigselbibeln.

Dopkolten

Dopkoltens vita färg påminner oss om Kristus till vars gemenskap barnet upptas i dopet. Dopkolten kan man låna av församlingen om man inte har en i familjen.

Faddrar

Barnet som döps skall ha minst två faddrar. Dessa skall vara konfirmerade medlemmar av en evangelisk-luthersk kyrka. Utöver dessa kan som faddrar vara också medlemmar av någon sådan kristen kyrka eller kristet religionssamfund som godkänner ett av den evangelisk-lutherska kyrkan förrättat dop.
Faddrarnas uppgift är att hjälpa föräldrarna med den kristna fostran av barnet och att vara ett stöd för den döpta.

 

En bön

Vi tackar dig för vårt barn. Ge oss som föräldrar kärlek och vishet, så att vi kan fostra vårt barn enligt din vilja. Ta du hand om vårt barn under hela livet. Låt oss få ha ett hem där vi förlåter och uppmuntrar varandra. Hjälp oss att stöda varandra och hålla oss nära dig också när det är svårt. Amen.

Församlingskansli

Kontaktuppgifter

Kapellbacksvägen 6
25870  Dragsfjärd
Tfn: 02 425 990
E-post: kimitoon(at)evl.fi

Församlingskansliets öppethållningstider:


Vi betjänar per telefon och e-post: måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30 - 15.00. Boka tid på förhand om ni önskar besöka kansliet personligen.


Faktureringsadresser

Kyrkans servicecentral/Kimitoöns församling
++ 3253++
PB 378
00026 Basware

E-fakturaadress:
003722186627

E-postadress till fakturor:
kyrkansservicecentral(at)bscs.basware.com

En kvinnlig präst döper ett barn som är i kvinnas famn. Dopfunten är smyckad med vita blommor.
YouTube-video