Konfirmation

Konfirmationen slår en bro till den stund när vi döptes. Därför är också konfirmanden vid konfirmationen klädd i vit alba som påminner om den vita dopdräkten. Vid konfirmationen tackar vi Gud för det förbund han slöt med oss i det heliga dopet.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse eller stadfästelse. I trosbekännelsen som också lästes vid dopet bekänner konfirmanden att han eller hon vill tillhöra Jesu lärjungaskara.  Som Jesu lärjungar får vi lita på att Jesus är med oss och leder oss och fastän  vi någongång skulle misslyckas med något så blir vi inte övergivna. Jesus Kristus är med oss mitt i vår ovisshet, våra tvivel och ängslan. Han upprättar och styrker oss, så att vi i vår tur kan vara till stöd för andra. Han går vid vår sida och leder oss in i framtiden.

De flesta finländska ungdomar går i skriftskola. Efter konfirmationen får den unga självständigt delta i nattvarden. Skriftskolan och konfirmationen ger också rätt att bli fadder och få kyrklig vigsel. Den som är konfirmerad och fyllt 18 år kan också ställa upp som kandidat för förtroendeuppdrag inom församlingen. Den som gått i skriftskolan kan delta i hjälpledarutbildning och själv fungera som ledare på skriftskolläger.

Läs mera om skriftsskolan i Kimitoöns församling här.

 

Käre Herre,

Vårt barn sitter bland de vitklädda unga. Det är inte länge sen hon låg i famnen i sin dopkolt och blev ditt barn. Vi är glada över den här dagen. Vi är också glada över församlingen som ber för vårt barn, över den välsignelse hon får. Hon är inte mer ett barn men inte heller vuxen. Ge oss vishet och kärlek att leva vid hennes sida. Låt henne alltid få vara ditt barn. Ta hand om henne och hennes vänner. Jag ber, ge henne en lycklig ungdomstid och låt henne få leva ett rikt liv i din ledning. Amen.

                                                                            En mors bön vid konfirmationen

 

Församlingskansli

Kapellbacksvägen 6

25870  Dragsfjärd

Tfn: 02 425 990

E-post: kimitoon@evl.fi

Öppethållningstider:
måndagar, onsdagar och torsdagar kl 9.30 - 15.00
(sommartid kl 9.30 - 13.00)

Faktureringsadress
Kyrkans servicecentral/Kimitoöns församling
++3253++
PB 378
00026 Basware
 

 

Nöjda konfirmander knöböjda vid altarringen för att fira sin första nattvard.

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten