Till nyhetslistan

ett laminerat infoblad om gravrätter som gått ut vid en gravsten med påskliljor.

Gravrätter som har gått ut

17.4.2020 11.32

På begravningsplatserna i Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd har gravar vars gravrätt går ut i år/har gått ut försetts med ett meddelande. En förteckning över gravarna kommer att finnas till påseende på församlingskansliet.

Gravrättsinnehavaren ges tillfälle att avlägsna gravvården (gravstenen, korset) från graven. Om gravvården inte har avlägsnats före den 31 juli 2021, övergår gravvården utan vederlag till huvudmannen för begravningsplatsen. Gravrättsinnehavaren kan även förlänga gravrätten på 20 år före den 31 januari 2021 till en kostnad om 200 euro per gravplats.

Närmare upplysningar fås från församlingskansliet per telefon 02-425990 (må, on, to kl. 9.30 – 15.00, sommartid kl. 9.30 – 13.00) eller e-post: kimitoon(at)evl.fi.