Ledig kantorstjänst

6.6.2019 10.34

Orgel3annons.jpg

Kimitoöns församling söker en kantor från 1.9.2019 eller enligt överenskommelse . Behörighetskraven för tjänsten definieras i Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för kantorstjänst nr 123; någon annan av Kyrkostyrelsen godkänd examen (tidigare C-kantorstjänst). Den som väljs till tjänsten bör vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Språkkraven är goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska och finska.

Huvudansvarsområdena är Västanfjärd och Hitis, men man jobbar på hela församlingens område efter behov.

Vi önskar att du:

- har helhetssyn och motivation för församlingsarbete

- är intresserad att utveckla gudstjänstlivet

- har färdigheter att sköta alla mångfasetterade arbetsuppgifter

som ingår i kantorsarbetet

- har pedagogiska färdigheter att arbeta med människor i olika

åldersgrupper och med olika musikstilar

- kan samarbeta med både anställda, frivilliga medarbetare och

aktörer i det lokala musiklivet, också över språkgränserna

 

Grundlön för behörig enligt kravgrupp 502. Tjänsten har 6 månaders prövotid. Den som väljs till tjänsten skall före tillträde uppvisa godkänt läkarintyg och straffregisterutdrag.

Närmare uppgifter om tjänsten ger musikledare Peter Södergård, e-post: peter.sodergard@evl.fi, tfn 050 5866201 eller kyrkoherde Katarina Dahlqvist, e-post: katarina.dahlqvist@evl.fi, tfn 044-0425920.

Fritt formulerade ansökningar riktas till Kyrkorådet i Kimitoöns församling, Kapellbacksvägen 6, 25870 Dragsfjärd per post eller per e-post kimitoon@evl.fi. Ansökningarna skall vara oss till handa senast 27.6.2019 kl. 15.

Eventuell intervju hålls 3 eller 4.7.2019

« Till nyhetslistan