Till nyhetslistan

Julbidrag 2023

julbidrag.jpg

Församlingen har möjlighet att hjälpa inför julen med ett begränsat antal betalningsförbindelser till matbutik på Kimitoön. Lämna in en skriftlig, fritt formulerad ansökan där du berättar om din livssituation och ekonomi.

Sänd in din ansökan senast 15.11.2023 per e-post till annika.qwarfordt-sahlgren@evl.fi eller per post Kimitoöns församling, Kapellbacksvägen 6, 25870 Dragsfjärd. Märk kuvertet: Julbidrag.

Ansökningar tas inte emot per telefon.

Annika Qwarfordt-Sahlgren
Annika Qwarfordt-Sahlgren
Tf Diakon
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

23.10.2023 08.24