Sångstund på Pasendo

En gång i månaden. Vi håller en liten andakt och sjunger tillsammans. Kantor Hanna-Maarit Kohtamäki och diakon Helena Karilainen.