Samtals- oc förbönsgrupp

Samlas en gång i månaden i prostgården i Kimito.

Vi samlas: 27.2, 26.3, 16.4 och 14.5.2020.

Karin Donner och Mona Pomrén