Läs- och sångstund på Alma-Hemmet

Läs och sångstund på Almahemmet torsdagar kl 14.30. Kontaktperson Helena Karilainen.

Diakon
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito