Kårkulla boendes träff

Välkomna till Kimito församlingshem en gång i månaden. 

Vi håller andakt, pysslar, dricker kaffe och umgås tillsammans.

För mera information och frågor, ta kontakt med Annika Qwarfordt-Sahlgren.

 

Tf ungdomsarbetsledare
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito