Bönegruppen

Bönegruppen träffas en torsdag i månanden, kl. 13.00 - 15.00: 23.9, 21.10, 18.11 och 16.12 i Kimito församlingshem. I gruppen förenas vi i bön och sjunger lovsånger tillsammans.

En kvinna som knäpper sina händer i bön.

Tag kontakt

Tf ungdomsarbetsledare
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito