Bönegruppen

Bönegruppen träffas en torsdag i månanden i Kimito församlingshem. I gruppen förenas vi i bön och sjunger lovsånger tillsammans.

En kvinna som knäpper sina händer i bön.

Tag kontakt