Förböns- och diskussionsgruppen

Till förböns- och diskussionsgruppen i Kimito, som hålls av Karin Donner och Mona Pomrèn, är varje diskussionsintresserad person välkommen att delta. Vi har ett skilt tema( ofta aktuellt) varje månad, vi tar en kopp kaffe tillsammans och håller förbön för det/dem vi bryr oss om.

Vi träffas en gång i månaden kl. 14.00 i Kimito församlingshem. 

Tag kontakt

Kaplan
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito