Ungdomsorkestern

Ungdomsorkestern samlas varannan vecka i Dragsfjärds församlingshem i lilla salen. Repertoaren bestäms  tillsammans mellan ledare och ungdomar. Två övningar ännu under hösttermin, torsdag 21.11 och torsdag 5.12 kl 15-16. Peter Södergård är huvuddragare, men det bjuds in andra instrumentalister ibland för att bl.a. fördjupa kunnandet i ett speciellt instrument. Fortsättning följer under våren 2020.

Musikledare
Dragsfjärds kapellförsamling
45 200 6456
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd