Orgelklubb

Lekfullt orgelspel i Kimito kyrka för skolelever i lågstadieålder. Orgellektioner på torsdagar och fredagar. Du kan komma på orgellektionen ensam eller tillsammans med din kompis! Kontakta Hanna-Maarit Kohtamäki.

Kimito kyrkas orgel
Tf kantor
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito