Söndagsskola för barn i åldern 5 - 12 år

Söndagsskolan är barnens andliga rastplats, där det finns möjlighet till bibelberätteler, pyssel, lek och sång. Tillsammans skapar vi en gemenskap, i vilken barnen skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest.

Vi träffas den 19 januari 2020 kl. 13-15 i Kimito församlingshem. På kyndelsmässodagen 2.2.2020, medverkar söndagsskolan kl. 11 i Kimito församlingshem. Söndagsskolan fortsätter 1.3, 29.3, 5.4 (familjegudstjänst), 26.4 (familjegudstjänst) och 24.5. För mera information och anmälan ta kontakt till Mona Pomrén, tel. 044-2642578.

Välkommen med önskar

Mona Pomren