Söndagsskola

Välkommen till söndagsskolsklubben.

Söndagsskolsklubben är för barn i åldern 5 - 12 år.

I söndagsskolsklubben har vi roligt tillsammans.

Vi kommer bland annat att sjunga och pyssla och vi bekantar oss med den kristna tron ur barnets perspektiv och på ett lättförsåeligt sätt med hjälp av berättelser och genom lek och rörelse.

Vi träffas 1 - 2 söndagar/månad kl. 11.00 - 13.00 i Kimito församlingshem. 

Klubben är avgiftsfri och tvåspråkig.

Anmäl dej till Annika tfn 050-412 8980.

Annika Qwarfordt-Sahlgren och Mona Pomrén.

 

 

Fem nallar i olika storlek och färg.

Tag kontakt

Tf ungdomsarbetsledare
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito