Orgelgrupp

Lekfullt orgelspel i Kimito kyrka för skolelever i lågstadieåldern. Kontakta kantor Hanna-Maarit Kohtamäki. 

Kimito kyrkas orgel
Tf kantor
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito