Församlingskansli

Kapellbacksvägen 6

25870  Dragsfjärd

Tfn: 02 425 990

E-post: kimitoon@evl.fi

Öppethållningstider:
måndagar, onsdagar och torsdagar kl 9.30 - 15.00
(sommartid kl 9.30 - 13.00)

Faktureringsadress
Kyrkans servicecentral/Kimitoöns församling
++3253++
PB 378
00026 Basware
 

 

Församlingskansliet betjänar

På församlingskansliet kan ni boka tid för dop, vigsel och jordfästning, beställa ämbetsbevis och släktutredningar samt sköta gravärenden. Ni kan även få information och råd i många andra ärenden som gäller församlingen.

Ta kontakt, vi finns här för er!
 

Byråskereterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Församlingssekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd