Kyrkorådet

Kyrkorådet är det verkställande och förvaltande organet i församlingen. Kyrkorådet leder församlingens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Kyrkorådet bereder ärendena som kyrkofullmäktige skall besluta om.

Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige. Som ordförande fungerar kyrkoherden. Mandatperioden är 2 år. Kyrkorådet i Kimitoöns församling har 11 medlemmar.

Kyrkorådet i Kimitoöns församling 2019 -2020:

Ordinarie medlemmar:

Ahlfors Mervi
Dahlqvist Katarina, ordförande
Enestam Henrika
Guseff Benita
Haga Kaj
Johansson Mari-Sofi
Knuts Johan-Gustav
Lappalainen Jonna
Lindgren Leif
Melander Ann-Maj
Sjöberg Rabbe, viceordförande

Suppleanter:

Holmström Birgitta (Ahlfors)
Gustafsson Tina (Enestam)
Andersson Ulla (Guseff)
Karlsson Johnny (Haga)
Ekholm Mayvor (Johansson)
Löfberg Berndt (Knuts)
Sundblom Tuire (Lappalainen)
Kinos Sven-Erik ( Lindgren)
Wallenius Heidi (Melander)
Johansson Ben (Sjöberg)