Avgifter för intyg

Avgiftsfria intyg: Enligt beslutet är ett intyg med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem som skrivits ut ur medlemsdatasystemet för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter (ett intyg över att en person lever) avgiftsfritt.

Intyg som kostar 9 euro: Om intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mer omfattande uppgifter (till exempel personens flyttningsuppgifter eller uppgifter om make, barn eller föräldrar), uttas 9 euro för ämbetsbetyget. Intyg som görs manuellt och deras innehåll grundar sig på uppgifter ur Kirjuri-medlemsdatasystemet och/eller familjeakter, kostar 9 euro. Då inverkar inte mängden av information som skrivs på intyget på priset.

Intyg som kostar 30 euro: Om det till ett manuellt skapat intyg hämtas information ur kyrkböcker i bokform, uttas 30 euro för ämbetsbetyget. Om det från kyrkböcker i bokform hämtas endast en händelseuppgift till exempel äktenskap eller dödsdag är priset för intyget 9 euro.

För skickandet av ett avgiftsbelagt intyg uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

 

Avgifter för intyg för släktforskning

Grundavgiften för intyg som görs upp för släktforskning är 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 15 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Om det tar 1 timme och 15 minuter att göra upp intyget faktureras kunden 30 euro och för 2 x 30 minuter 15 euro, sammanlagt 60 euro. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.

 

Avgifter för intyg för vetenskaplig forskning

Grundavgiften för intyg som görs upp för vetenskaplig forskning är 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.

Femspråkigt intyg

För ett femspråkigt intyg debiteras 9 euro. För att skicka intyget uttas 5,50 i expeditionsavgift.

Expeditionsavgift

För skickandet av ett avgiftsbelagt intyg uttas 5,50 i expeditionsavgift. Om ett avgiftsbelagt intyg skickas utom-lands läggs post- och bankavgifterna till kostnaderna. Om intyget och räkningen skickas till olika adresser uttas utöver expeditionsavgiften (5,50) även en separat avgift på 5,50 euro. Expeditions- och postavgifterna är då totalt 11 euro. Om man dessutom blir tvungen att skicka en betalningspåminnelse uttas 5 euro för denna.

 

Ämbetsbevisavgifterna gäller från och med 1 maj 2017.