Släktforskning

I Kimitoöns församling finns kyrkböcker från Kimito, Dragsfjärds, Västanfjärds och Hitis församlingar från och med cirka år 1860. Äldre kyrkböcker förvaras i Åbo landskapsarkiv .

I församlingskansliet finns kopior av kyrkböckerna på mikrofilm och en läsapparat för mikrofilm som släktforskare kan utnyttja under öppethållningstiderna (se nedan). Det är säkrast att reservera apparaten på förhand.

Församlingskansliet betjänar även släktforskare genom att utfärda avgiftsbelagda intyg för släktforskning. Släktforskning görs inom ramen för våra personalresurser och därför kan längre fördröjningar ibland uppstå i leveranstiderna. 

För släktforskning får man information genom att beställa den skriftligt.

Att notera då man lämnar in ansökan om släktutredning

För att släktutredning ska kunna göras behövs tillräcklig information om huvudpersonen: namn (även tidigare namn om man känner till dem), födelsedatum och gärna också födelseort. Ange information om när personen i fråga har flyttat till/från någon av de fyra församlingarna på Kimitoön och till/från vilken av församlingarna. Ange också i vilken omfattning information önskas (hur många generationer framåt eller bakåt man önskar få utrett) eller om du vill begränsa den tid som används för utredningen till x-antal timmar/minuter.

Avgifter för intyg för släktforskning

Grundavgiften för intyg som görs upp för släktforskning är 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 15 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Om det tar 1 timme och 15 minuter att göra upp intyget faktureras kunden 30 euro och för 2 x 30 minuter 15 euro, sammanlagt 60 euro. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.

Beställning

Utprintbar blankett för beställning av släktforskning

  • e-post: kimitoon@evl.fi
  • besöks/postadress: Kapellbacksvägen 6, 25870 Dragsfjärd

Information 

Församlingskansliet betjänar måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30-15.00 (sommartid kl. 9.30-13.00)

  • telefon: 02-425990
  • e-post: kimitoon@evl.fi
  • besöks/postadress: Kapellbacksvägen 6, 25870 Dragsfjärd