Begravning

Att förlora någon nära kan vara mycket svårt. Han eller hon som nyss var mitt ibland oss finns inte längre här. Vi får inte längre höra personens röst eller möta dennes blick.  Döden är slutgiltig och definitiv och därför kan den kännas både främmande och skrämmande. Men kärleken upphör aldrig och därför samlas vi till jordfästning. Av kärlek offrade Gud det dyrbaraste han hade, sin son Jesus Kristus för att vi genom tron ska få evigt liv. Och även om döden har brutit alla jordiska band kan vi inte upphöra att visa dem som har lämnat oss vår kärlek och tacksamhet.

„Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom. Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom“. Ps. 103: 15-17

Praktiska saker att tänka på

Kontakta församlingen

När någon dött, ta kontakt med församlingskansliet genom besök eller per telefon. Man bokar jordfästningsdag och platsen för jordfästningen och eventuell minnesstund. Präst och kantor till jordfästningen och minnesstunden  samt gravplats bokas också vid församlingskansliet.

Själaringning

Själaringning är en gammal tradition för att berätta att en församlingsmedlem har gått bort. I samband med att man bokar tid för jordfästning så kommer man även överens om själaringningen. Klockorna ringer kl 10.00 i den kyrka där jordfästningen kommer att ske.

Samtal med prästen

Prästen tar kontakt med de anhöriga och kommer överens om tid och plats för ett samtal då man diskuterar och planerar jordfästningen.

Jordfästningen

Ni kan läsa mera hur en jordfästning går till här.

Minnesstund

Minnesstund kan hållas i församlingshemmen eller annan valfri plats. De anhöriga kan själva välja vem som handhar serveringen vid minnesstunden. Ortens begravningsbyrårer men även andra företag har denna service. Kontakta församlingskansliet så kan vi hjälpa er.

Tacksägelse

I gudstjänsten söndagen efter jordfästningen ber församlingen för den avlidne.

Ljuständning

På Alla helgonsdag firas högmässa i Kimito-, Västanfjärd-, Hitis- och Dragsfjärds kyrkor. Då tänds ljus för alla församlingsmedlemmar som avlidit sedan senaste Alla helgonsdag.

 

En bön

Gud, du har utstakat gränserna för vårt liv. Endast du känner våra dagars antal. Vi tackar dig för vår kära vars liv som du har fört till fullbordan. Herre du ser att våra hjärtan är fyllda av saknad. Men du är nära oss, och du är nära vår kära som har kallats från detta liv. Trösta oss i våra sorger. Hjälp oss att lita på att du ger hjälp och kraft för varje ny dag. Tack för att din kärlek är starkare än döden. Tack för budskapet om försoningen i Kristus. Hjälp oss att lita på din förlåtelse. Ge oss den frid som är mera värd än allt vad vi kan tänka.  Amen.

Församlingskansli

Kontaktuppgifter

Kapellbacksvägen 6
25870  Dragsfjärd
Tfn: 02 425 990
E-post: kimitoon(at)evl.fi

Församlingskansliets öppethållningstider:


Vi betjänar per telefon och e-post: måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30 - 15.00. Boka tid på förhand om ni önskar besöka kansliet personligen.


Faktureringsadresser

Kyrkans servicecentral/Kimitoöns församling
++ 3253++
PB 378
00026 Basware

E-fakturaadress:
003722186627

E-postadress till fakturor:
kyrkansservicecentral(at)bscs.basware.com

En vit kista omgiven av färggranna blomsterbuketter.

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning