Vigsel

Äktenskapet är en Guds gåva. I bibeln står det att Gud är kärleken. Det betyder att all kärlek ytterst har sitt ursprung i Gud och att Gud själv vill vara med och välsigna och stödja allt som sker i kärlekens namn. Den fina gåvan är samtidigt ett löfte som det är tryggt att hålla fast vid när man möter svårigheter.

Vigseln innebär att ett skede i parets liv avslutas och ett nytt inleds. Vigseln har betydelse både för vigselparet själva och deras anhöriga. Framför paret öppnar sig en gemensam väg där paret tillsammans får dela både glädje och sorg. Man har kanske stora förväntningar och man riktar blicken mot framtiden. Det gäller att finna den rätta vägen och den rätta livsstilen tillsammans med varandra.

Gud vill leda oss efter sin vilja i vardag och fest, i vårt privatliv och i de uppgifter som möter oss utanför hemmet. Vi får i bön låta honom veta alla våra önskningar och hans frid ska ge våra hjärtan tankar och skydd i Jesus Kristus. I Ef.4:32 uppmanar Paulus oss: „Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.“

Vigseln är en gudstjänst vid vilken makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Det är viktigt att ta i beaktande när man väljer musik och sånger till vigseln.

Praktisk information

För att  vigas kyrkligt  måste åtminstone den ena av de blivande makarna vara konfirmerad och tillhöra en evangelisk luthersk församling. Den andra kan tillhöra ett annat kristet samfund. I annat fall är en kyrklig välsignelse av brudparet möjlig. I sådana fall föregås välsignelsen av borgerlig vigsel.

Före vigsen ska man ansöka om hindersprövning. Öppna länk i ny flikHindersprövnigen bör göras minst sju dagar i förväg och är i kraft i fyra månader. 


Vigseln kan ske i kyrkan eller på en annan lämplig plats. Ta i god tid kontakt till församlingskansliet för att boka vigsel.

Före vigseln kontaktar prästen brudparet för vigselsamtal. Under samtalet går prästen igenom praktiska detaljer och brudparets eventuella önskemål. Brudparet kan även träffar kantorn för att diskutera valet av in- och utgångsmusik, psalmsånger och eventuella solosånger.

Vigseln är en offentlig handling som sker med åtminstone två vittnen närvarande. Det är också möjligt att endast prästen är närvarande och som vittnen två av församlingens anställda, t.ex kantor och församlingsmästare.

 

 

 

Församlingskansli

Kontaktuppgifter

Kapellbacksvägen 6
25870  Dragsfjärd
Tfn: 02 425 990
E-post: kimitoon(at)evl.fi

Församlingskansliets öppethållningstider:


Vi betjänar per telefon och e-post: måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30 - 15.00. Boka tid på förhand om ni önskar besöka kansliet personligen.


Faktureringsadresser

Kyrkans servicecentral/Kimitoöns församling
++ 3253++
PB 378
00026 Basware

E-fakturaadress:
003722186627

E-postadress till fakturor:
kyrkansservicecentral(at)bscs.basware.com

Ett glatt brudpar på väg från altaret med prästen i bakgrunden.

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

Gud vill att de gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud.

Läs mer om bröllopet

I inbjudan står till exempel vilka som gifter sig, var det händer, och när.

Läs om bröllopsinbjudan och klädsel