Sydän

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val som gäller den egna församlingens beslut de närmaste fyra åren. Du kan själv påverka besluten i din församling genom att gå och rösta.

I församlingsvalet får alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år rösta. Det förutsätts inte att man deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet.

Genom att rösta kan du påverka framtiden i din församling. De förtroendevalda beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Hurdan är din kyrka?

Rösta på förhand eller på valdagen

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland 6 – 10 november men du kan endast rösta på kandidaterna i din egen församling. Kontrollera platserna och öppettiderna innan du går för att rösta. Man kan förhandsrösta från tisdag till lördag 6 – 10 november under förhandsröstningsveckan. Kolla förhandsröstningsplatserna här på sidan.

Den egentliga valdagen är söndag 18 november 2018. Då kan du endast rösta  i vallokalen i din egen församling. Vallokalerna är öppna kl 11.00 - 20.00.
De röstberättigade som hör till Kimito-Västanfjärd området röstar i Kimito församlingshem (Hedbergsvägen 3, 25700 Kimito)
De röstberättigade som hör till Dragsfjärd-Hitis området röstar i Dragsfjärds församlingshem (Kapellbacksvägen 6, 25870 Dragsfjärd)

Är du osäker på till vilket område du hör så framgår det från meddelandekortet som du får hemskickat.

Hemmaröstning

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma (hemmaröstning) i den församling där han eller hon har antecknats i förteckningen över röstberättigade. Lämna in en anmälan om hemmaröstning till församlingskansliet skriftligt eller per telefon (02-425990) senast 2.11.2018 före kl 16.00.

YouTube-video
Kyrkoherde
Dragsfjärds kapellförsamling Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Församlingssekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

YouTube-video