Ekumeniskt veckoslut på Kimitoön 27-29 januari

sö 29.1 kl. 15.00 – 17.00
Helmner & Thorell

Dalsbruks kyrka

Kimitoöns församling, pingstförsamlingen Tabor i Kimito och Adventförsamlingen i Kimito samarbetar kring ett ekumeniskt veckoslut. Söndagens ekumeniska avslutningsgudstjänst är en musikgudstjänst. Förutom egen personal medverkar våra rikssvenska gäster Ingemar Helmner med tal, sång och pianospel samt Stig-Göran Thorell spelar violin. Ytterligare under söndagens ekumeniska gudstjänst medverkar kyrkokorister ur Åbolands svenska kyrkosångkrets med sångsviten "Vi famnas av din skapelse". Verket dirigeras av Nagukantorn Robert Helin.

Sångarpastorn Ingemar Helmner har sjungit och predikat hela sitt liv. Är ordinerad pastor i ett gammalt samfund med namnet Svenska Alliansmissionen, och var deras riksevangelist i många år. Har även varit pastor i Citykyrkan och Filadelfiakyrkan, Stockholm. De senaste 18 åren har Ingemar rest på inbjudningar från kyrkor runt om i Norden.

Sten-Göran Thorell är violinpedagog och har undervisat på musikhögskola under stor del av sitt liv. Även sysslat mycket med att dirigera stråkorkestrar av olika slag. En strålande musiker med stor bredd. Av och till samverkar dessa två i olika sånggudstjänster och konferenser.

Det ekumeniska veckoslutet med ovan stående gäster från Sverige arrangeras av Kimitoöns församling, Adventkyrkan i Kimito och Pingstförsamlingen i Kimito. Fredagen den 27 januari kl 18 samling i Tabor, pingstkyrkan i Kimito. Den här samlingen tolkas till finska. Lördagen den 28 januari kl 18 samling i Adventkyrkan i Kimito. Söndagen den 29 januari kl 15 samling i Dalsbruks kyrka. Samlingarna i Adventkyrkan och i Dalsbruks kyrka enbart på svenska. Alla samlingar kommer att vara mycket musikbetonade. På söndag i Dalsbruks kyrka kommer även sångare från Åbolands svenska kyrkosångskrets’ kyrkokörer att närvara. Man framför sångsviten ”Vi famnas av din skapelse” med text av Erik Andersson och tonsatt av Jan Hellberg. Sångsviten dirigeras av kantorn i Nagu, Robert Helin.

Hjärtligt välkommen till dessa samlingar!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Kimitoöns församling

Tag kontakt

Musikledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Församlingspastor
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd