Ekumeniskt veckoslut på Kimitoön 27-29 januari

fr 27.1 kl. 18.00 – sö 29.1 kl. 17.00
Stig-Göran Thorell

Pingstkyrkan Tabor i Kimito kl 18.00 (tolkning till finska)

Ekumeniskt veckoslut på Kimitoön. Kimitoöns församling, pingstkyrkan Tabor i Kimito och Adventkyrkan i Kimito samarbetar. Förutom församlingarnas egen personal medverkar våra rikssvenska gäster Ingemar Helmner med sång, tal och pianospel samt Stig-Göran Thorell spelar violin.

Sångarpastorn Ingemar Helmner har sjungit och predikat hela sitt liv. Är ordinerad pastor i ett gammalt samfund med namnet Svenska Alliansmissionen, och var deras riksevangelist i många år. Har även varit pastor i Citykyrkan och Filadelfiakyrkan, Stockholm. De senaste 18 åren har Ingemar rest på inbjudningar från kyrkor runt om i Norden.

Sten-Göran Thorell är violinpedagog och har undervisat på musikhögskola under stor del av sitt liv. Även sysslat mycket med att dirigera stråkorkestrar av olika slag. En strålande musiker med stor bredd. Av och till samverkar dessa två i olika sånggudstjänster och konferenser.

Det ekumeniska veckoslutet med ovan stående gäster från Sverige arrangeras av Kimitoöns församling, Adventkyrkan i Kimito och Pingstförsamlingen i Kimito. Fredagen den 27 januari kl 18 samling i Tabor, pingstkyrkan i Kimito. Den här samlingen tolkas till finska. Lördagen den 28 januari kl 18 samling i Adventkyrkan i Kimito. Söndagen den 29 januari kl 15 samling i Dalsbruks kyrka. Samlingarna i Adventkyrkan och i Dalsbruks kyrka enbart på svenska. Alla samlingar kommer att vara mycket musikbetonade. På söndag i Dalsbruks kyrka kommer även sångare från Åbolands svenska kyrkosångskrets’ kyrkokörer att närvara. Man framför sångsviten ”Vi famnas av din skapelse” med text av Erik Andersson och tonsatt av Jan Hellberg. Sångsviten dirigeras av kantorn i Nagu, Robert Helin.

Hjärtligt välkommen till dessa samlingar!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Kimitoöns församling

Tag kontakt

Musikledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Församlingspastor
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd