Ekumeniskt veckoslut på Kimitoön

fr 19.8 kl. 18.00 – sö 21.8 kl. 17.00

Pingstkyrkan Tabor i Kimito

Ekumeniskt veckoslut med Kimitoöförsamlingar, pingst- och adventkyrkorna i Kimito samt Kimitoöns församling.

Kimitoöns församling har under ett flertal år haft samarbete på olika plan med frikyrkor verksamma på Kimitoön. Det har varit gemensamma sammankomster där just gemenskapen fått blomstra i bl.a. tal och med musik. Samarbete kring matutdelning hör också till ett viktigt och lyckat projekt.

Samlingarna hålls enligt följande: fredag 19.08 kl 18 i Tabor, Pingstkyrkan i Kimito, lördag 20.08 kl 18 i Adventkyrkan i Kimito och söndag 21.08 kl 15 utegudstjänst vid Kolaugnarna i Dalsbruk. I fall regn inne i Dalsbruks kyrka. Tal, textläsning och bön av olika företrädare från de olika församlingarna samt en orkester med försångare som leder den unisona sången. Det utlovas också musikaliska överraskningar. 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Kimitoöns församling, Pingst- och Adventförsamlingarna på Kimitoön

Tag kontakt

Musikledare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd