Tvåspråkig gudstjänst

lö 31.10 kl. 10.00
Kimito kyrka

Alla helgons dag - De heligas gemenskap

Vi tänder ljus för dem som gått bort sedan vi senast firade alla helgons dag.

Pga. det rådande coronaläget och dess restriktioner gällande säkerhetsavstånd ordnas två separata högmässor med ljuständning.

Kohtamäki Hanna-Maarit, Donner Karin, Karilainen Helena


Arrangör

Kimitoöns församling, Kimito kapellförsamling