Högmässa

sö 23.2 kl. 14.00
Kimito församlingshem

Fastlagssöndagen - Guds kärleks offerväg.

Pilgrimsvandring på prästgårdsområdet med högmässa i församlingshemmet
Donner Karin, Kohtamäki Hanna-Maarit


Arrangör

Kimitoöns församling, Kimito kapellförsamling