Medeltida högmässa med gregoriansk sång

sö 19.1 kl. 12.00
Kimito kyrka

Andra söndagen efter trettondagen - Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft

Välkommen att fira en medeltida mässa i Kimito kyrka.
Tillsammans med Kimitoöns församlings korister förverkligar sångensemblen Schola Sancti Henrici mässa på Biskop Henriks söndag på samma sätt som man firade mässa i Kimito kyrka innan reformationen. Mässan leds av teologie doktor Hannu Vapaavuori.
I predikan får man höra utdrag ur Biskop Henriks predikningar. Mässan firas på latin. Körens sånger finns översatta till svenska och finska i programbladet. I Schola Sancti Henrici-ensemblen sjunger Hannu Vapaavuori, Samuli Korkalainen, Samppa Laakso, Jussi Hirvonen och Vesa Mäkeläinen.
Mässan är samtidigt startskottet för Schola Sancti Henricis 20-årsfirande. Ensemblen grundades i Sibelius-Akademin speciellt för att förverkliga Biskop Henriks medeltida mässa. En rekonstruktion av mässan genomfördes så autentiskt som möjligt som tidebön i Helsingfors och i Kuopios domkyrkor år 2000. Verket har bevarats i gammal skriftlig form och själva materialet från de medeltida källorna har sammanställts av musikdoktor Ilkka Taitto.


Arrangör

Kimito kapellförsamling, Kimitoöns församling