Förböns- och diskussionsgrupp

to 16.5 kl. 14.00

Kimito församlingshem

.

Karin Donner och Mona Pomrén


Arrangör

Kimitoöns församling, Kimito kapellförsamling

Se också

on 5.6 kl. 15.00

Kimito kyrka

Allmän guidning i Kimito kyrka och kyrkogård

Kom med på allmän guidning på svenska eller finska
ti 18.6 kl. 15.00

Dalsbruks kyrka

Allmän guidning i Dalsbruks kyrka och näromgivning

Kom med på allmän guidning på svenska eller finska

Allämän guidning i Västanfjärds gamla och -nya kyrka

Kom med på allmän guidning på svenska eller finska!