Musikmeditation och kvällsmässa

sö 24.3 kl. 18.00

Kimito kyrka

Marie bebådelsedag - Herrens tjänarinna

St. Andreaskören
Nina Källberg
Donner Karin, Kohtamäki Hanna-Maarit


Arrangör

Kimitoöns församling, Kimito kapellförsamling

Se också

sö 31.3 kl. 15.00

Dragsfjärds kyrka

Lovsång- och förbönsgudstjänst

Fjärde söndagen i fastan - Livets bröd
sö 7.4 kl. 10.00

Västanfjärds församlingshem

Gudstjänst

Femte söndagen i fastan - Lidandets söndag
sö 14.4 kl. 10.00

Västanfjärds nya kyrka

Familjegudstjänst

Palmsöndagen - Ärans konung på förnedringens väg