Högmässa - De äldres dag

sö 21.10 kl. 13.00

Kimito kyrka

Reformationsdagen - Trons grund

Ärekbiskop E.M. John Wikström/pred, Donner Karin/lit, Karilainen Helena, Kohtamäki Hanna-Maarit
Kyrkkaffe i församlingshemmet där John Wikström berättar om sin senaste bok "Hemma i livet.
Vid behov av skjuts ring kansli 425990 senast torsdag 20.9.2018.

Observera tiden!


Arrangör

Kimitoöns församling, Kimito kapellförsamling

Se också

on 17.10 kl. 14.00

Annat utrymme

sö 21.10 kl. 18.00

Dragsfjärds kyrka

Lovsångs- och förbönskväll

Reformationsdagen - Trons grund