Utegudstjänst

sö 12.8 kl. 15.00

Utegudstjänst

Kolaugnarna i Dalsbruk

11. söndagen efter pingst - Självprövning

Dragspelsklubben medverkar
Korvgrillning
Lundsten Julia, Södergård Peter


Arrangör

Dragsfjärds kapellförsamling, Kimitoöns församling

Se också

sö 31.3 kl. 15.00

Dragsfjärds kyrka

Lovsång- och förbönsgudstjänst

Fjärde söndagen i fastan - Livets bröd
sö 7.4 kl. 10.00

Västanfjärds församlingshem

Gudstjänst

Femte söndagen i fastan - Lidandets söndag
sö 14.4 kl. 10.00

Västanfjärds nya kyrka

Familjegudstjänst

Palmsöndagen - Ärans konung på förnedringens väg