Anställdas kontaktinformation


Janne Backas

Församlingsmästare/Dragsfjärd
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Titti Hagelberg

Städare - Husmor/Dragsfjärd
Dragsfjärds kapellförsamling Kimito kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Jesse Heinonen

Församlingspastor
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Tina Höglund

Barnledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Skogshemsvägen 4
25900 Dalsbruk

Maria Manelius

Församlingsmästare/Dragsfjärd och Dalsbruk
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Peter Södergård

Musikledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd