Anställdas kontaktinformation


Församlingsmästare/Dragsfjärd
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Kyrkoherde
Dragsfjärds kapellförsamling Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Städare - Husmor/Dragsfjärd
Dragsfjärds kapellförsamling Kimito kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
tf församlingspastor
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Barnledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Skogshemsvägen 4
25900 Dalsbruk

Församlingsmästare/Dragsfjärd och Dalsbruk
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Musikledare
Dragsfjärds kapellförsamling
45 200 6456
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Diakon
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd