Gemensamt Ansvar
Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar

Kimitoöns församling deltar årligen i Gemensamt Ansvar insamlingen. Genom att ange rätt referensnummer styrs 20 % av intäkterna till Kimitoöns församling.

Vid betalning via nätbanken är vår referensnummer 305271
Vid betalning med Mobilepay är vår nummer 82221.

Gemensamt Ansvar 2020 lyfter fram föräldraskapets utmaningar samt det behov av en trygg vuxen som man kan prata om vad som helst med som barn och unga så tydligt signalerar.

20 % av de insamlade medlen går till ett projekt till stöd för föräldraskapet, där aktörerna är Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf, två riksomfattande organisationer specialiserade på att stödja barn, unga och familjer. Genom projektet stärks föräldraskapet och relationen mellan barn och förälder genom tröskelfritt stöd och genom att göra saker tillsammans hemma, i skolan och inom ramen för hobbyaktiviteter. En särskild fokusgrupp är familjer med barn i lågstadieåldern.

20 % av insamlingsintäkterna används för mångsidig hjälpverksamhet genom de lokala församlingarna. Tyngdpunkten ligger på att i linje med temat utnyttja de insamlade medlen för att stödja föräldraskapet samt relationen mellan barn och förälder.

60 % av insamlingsintäkterna används för föräldrastödjande åtgärder i u-länderna via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Ett av projektets mål är att etablera samarbete av nätverkstyp på olika håll i Finland och på orter av olika storlekar. Samarbetet ska involvera församlingen, kommunen och organisationer. Aktörer inom ungdomsarbete, fostran och barnskydd har på bred front inbjudits att delta i nätverkssamarbetet.

Insamlingen, som startar 2.2.2020, inleder Gemensamt Ansvars 70-årsjubileumsår.

Följande organisationer ser till att hjälpen når fram: Kyrkans Utlandshjälp (60 % av insamlingsintäkterna), Kyrkans diakonifond och lokalförsamlingarnas diakoniarbete (bägge 20 % av insamlingsintäkterna). Genom att ange referensnummer 305271 styrs den lokala delen till Kimitoöns församling.

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

Genom att ange referensnummer 305271 styrs 20 % av medlen till Kimitoöns församling.

Mobilepay

Om du betalar med Mobilepay är vår referensnummer: 82221

 

Diakon
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito
Diakon
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd