Församlingsvalets bild med texten tror hoppas älskar.

Någon tror på, hoppas på och älskar dig

Kyrkan är en gemenskap där alla är välkomna sådana som de är. Den 20 november 2022 väljer din församling nya förtroendevalda, som bland annat fattar beslut om hurdan verksamhet som ordnas och vad församlingens pengar används till.

Under valåret väcks tankar och diskussion genom tre nationella valbudskap: "Vi skapar framtiden nu", "Tillsammans mot ensamheten" och "Medkänslans röst i vår tid".

Församlingsvalet är också ett val som handlar om värderingar. Hur skulle du vilja att din kyrka verkar i framtiden? Vad är bra, vad skulle du vilja förändra? De lokala förtroendevalda väljer lekmannarepresentanter till kyrkomötet, som är det högsta beslutande organet i hela kyrkan.

Viktiga datum

Kandidatnomineringen avslutas 15.9.2022

Om du är intresserad av att ställa upp i valet men inte hör till kyrkan bör du bli medlem i en församling snarast möjligt. Kandidera i församlingsvalet kan en konfirmerad medlem i kyrkan, som registrerats som medlem i församlingen senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022.

Förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kom ihåg att ta med identitetsbevis!

Valdagen är 20.11.2022

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling. Röstningen pågår kl. 11–20.

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Tag kontakt

Församlingssekreterare
Kimitoöns församling
040 865 0981
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Tf kyrkoherde
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Vem kan kandidera i församlingsvalet?

En konfirmerad medlem i kyrkan kan kandidera förutsatt att hen:

  • fyller 18 år senast den 20.11.2022
  • har blivit medlem i församlingen senast 15.9.2022
  • ger ett skriftligt samtycke till att kandidera
  • är känd för sin kristna övertygelse
  • inte är omyndig

Uttrycket känd för sin kristna övertygelse betyder att personen engagerar sig i kyrkans gemensamma framtid. Den kristna övertygelsen tar sig olika uttryck för olika människor.

Omyndig beskriver en rättslig ställning enligt finländsk lagstiftning som innebär att personen i princip inte har rätt att själv förvalta sin egendom, ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar. Med omyndig avses en person som inte har fyllt 18 år eller en person som har fyllt 18 år men förklarats omyndig.

En person som är anställd i en församling kan inte kandidera i den församlingen. Inte heller kan en person som är anställd i en kyrklig samfällighet kandidera i någon av de församlingarna som hör till samfälligheten.

Bekanta dig med valordningen för kyrkanÖppna länk i ny flik

Församlingsvalet 2022

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I november utser 367 församlingar sammanlagt cirka 8 000 nya förtroendevalda.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val. Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr församlingens verksamhet de närmaste fyra åren. Genom valet kan du kan själv påverka framtiden i din församling.

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?Öppna länk i ny flik

Ställ upp som kandidat och rösta sådan som du är – du är betrodd, önskad och älskad

Målet är att varje församling ska få förtroendevalda i alla åldrar, i olika livssituationer, från olika områden. Att rösta är ett bra sätt att påverka den egna församlingens angelägenheter. Vi är alla välkomna till kyrkan och välkomna att rösta.

Bekanta dig med valets temanÖppna länk i ny flik