Gravskötsel och bevattning

Den som innehar gravrätten ansvarar för att graven underhålls. Man kan sköta graven själv eller för ett eller flera år köpa denna tjänst av församlingens gravvårdsfonder. Ett gravskötselavtal kan göras för ett eller fem år. Bevattning kan beställas för ett år i gången.

Vad ingår i skötselavtalen?

  • I skötselavtalen för Dragsfjärds och Kimitos gravgårdar ingår plantering och skötsel av sommarblommor, bevattning samt avlägsnade av ogräs och skräp i blomlandet efter behov.
  • I skötselavtalen för Västanfjärds gravgårdar ingår plantering och skötsel av vår- och sommarblommor samt ljung och granris inför vintern, bevattning samt avlägsnande av ogräs och skräp i blomlandet vid behov.
  • Hitis gravgård har ingen gravvårdsfond och därför kan inga gravskötselavtal göras här.

På Dragsfjärds och Kimitos gravgårdar planteras sommarblommorna före midsommar. Vid planteringen avlägsnas alla blommor som finns på graven. På Västanfjärds gravgårdar planteras vårblomman före morsdag.

Gravar som har bevattningsavtal bevattnas från 1.6 till slutet av augusti. Vänligen luckra blomlandet innan ni planterar blommorna. Detta för att bevattningen skall fungera bättre. 

Beställning av gravskötsel och bevattning

Till de som haft bevattning, 1 års skötselavtal eller 5 års skötselavtal sänder vi ut en offert på våren (förutsatt att det finns gravrätt i kraft för i frågavarande grav). Genom att betala fakturan så förnyar ni avtalet automatiskt. Önskar ni ändra på avtalet så ta kontakt med församlingskansliet.
Har ni haft ett längre avtal än 5 år så vänligen ta kontakt med församlingskansliet för att göra upp ett nytt avtal.

Önskar Ni beställa gravskötsel eller bevattning på Kimitoöns församlings gravgårdar, vänligen kontakta församlingskansliet före mitten av april.

Avgifterna för gravskötsel och bevattning finns här

Kontaktuppgifter

Kapellbacksvägen 6
25870  Dragsfjärd
Tfn: 02 425 990
E-post: kimitoon(at)evl.fi

Öppethållningstider

måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30 - 15.00
(sommartid kl. 9.30 - 13.00)