Västanfjärds nya kyrka

Kyrksvängen 4 , 25830 Västanfjärd

Västanfjärds gråa stenkyrka omringad av björklöv.

Kyrkan är öppen för allmänheten alla veckodagar kl. 10.00-16.00 under tiden 15.6-15.8.2021. 

 

 

Kyrkan har rum för kring 250 personer.

Hörselslinga
Parkering
Svår att nå med rullstol
Toalett

Evenemang

sö 30.1 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Mässa med andliga sånger

Fjärde söndagen efter trettondagen- Jesus hjälper i nöden.
sö 13.2 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Gudstjänst

Tredje söndagen före fastetiden - Den oförtjänta nåden.
sö 27.2 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Högmässa

Fastlagssöndagen - Guds kärleks offerväg
sö 10.4 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Palmsöndagens vandring i kyrkan

Palmsöndagen - Ärans konung på förnedringens väg
to 14.4 kl. 19.30

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Högmässa

Skärtorsdagen - Den heliga nattvarden
sö 17.4 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Högmässa

Påskdagen - Kristus är uppstånden
sö 24.4 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Gudstjänst

Första söndagen efter påsk - Uppståndelsens vittnen
sö 15.5 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Tvåspråkig gudstjänst

Fjärde söndagen efter påsk - Himmelrikets medborgare i världen.
Stupades dag.