Stöd vid livsförändringar

10.11.2016 11.34

2013_09 syksy_0218_XL.jpg

När man är ledsen och går igenom svåra livsförändringar är det bra att prata och bearbeta det som hänt och då kan man vända sig till en präst eller diakon.

Så här får du kontakt med en präst eller diakon:

Kontakta pastorsexpeditionen och be om att få boka samtalstid (du kan vara anonym). Därefter kontaktar präst eller diakon er inom kort, så att ni kan komma överens om var och när ni kan träffas. Tid får ni snabbt, i en nödsituation oftast genast. Annars någon av de närmaste dagarna. Ditt ärende är bara mellan dej och präst eller diakon, vi har tystnadsplikt. Man kan också ringa på direktnumren.

Pastorsexpeditionen tel.nr. 02 425990 (öppen måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30-15.00)

Katarina Dahlqvist, kyrkoherde tel.nr. 044 0425920

Karin Donner, kaplan tel.nr. 045 2350499

Niina Mura, församlingspastor tel.nr. 044 0425922

Antti Kuokkanen, kaplan tel.nr. 040 0290554

Gretel Hellbom, diakon tel.nr. 040 5851706

Minna Hellström, diakon tel.nr.040 5121192

Helena Karilainen tel.nr. 050 3426825

 

Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalshjälp finns också  till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Alla tjänster inom samtalshjälpen finns på finska och svenska.

Telefonjouren

Jour varje kväll kl. 20-24. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Telefonnumret är  010190072.

Chattjouren

Samtalen i chatten förs i enrum och du förblir anonym för den jourhavande.

Chattjouren är öppen måndag till torsdag kl. 18-20.

« Till nyhetslistan