Ämbetsbevis och släktutredningar

Via pastorskansliet kan du beställa ämbetsbevis och släktutredningar från Kimitoöns församlings medlemsregister. Vi skriver även ut intyg från de tidigare församlingarnas kyrkböcker dvs. Kimito församling, Dragsfjärds församling, Västanfjärds församling och Hitis församling.

Du kan beställa ämbetsbevis och släktutredningar HÄR.

 

Avgifter för intyg

Ett intyg med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem som skrivits ut ur medlemsdatasystemet (ett intyg över att person lever) är avgiftsfritt.

Om intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mera omfattande uppgifter kostar ämbetsbeviset 9€. Ifall intyget innehåller till exempel personens flyttningsuppgifter eller om make, barn eller föräldrar kostar intyget 9€. För att skicka intyget uttas en expeditionsavgift på 5,50€.

För manuellt utfärdade intyg uttas 30€ (om uppgifterna för intyget inte fås direkt ur medlemsdatasystemet utan måste sökas ur äldre kyrkböcker). Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 5,50€ för att skicka intyget.

 

Avgifter för intyg för släktforskning

För intyg som görs upp för släktforskning är grundavgiften 30€. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 15€ för varje påbörjad 30 minuters period (för 1 timme och 15 minuter faktureras 30€ och för 2 x 30 minuter 15€, sammanlagt 60€). För att skicka intyget uttas 5,50€ i expeditionsavgift.

 

Avgifter för intyg för vetenskaplig forskning

För intyg som görs för vetenskaplig forskning är grundavgiften 30€. Om det tar mer än 30 miner att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12€ för varje påbörjad 30 minuters period. För att skicka intyget uttas 5,50€ i expeditionsavgift.

För betalningspåminnelse uttas 5€.

Kopia på befintlig släktutredning

För kopia på en befintlig släktutredning debiteras 9,00€/sida. För att skicka intyget uttas 5,50€ i expeditionsavgift.

Femspråkigt intyg

För ett femspråkigt intyg debiteras 9,00€. För att skicka intyget uttas 5,50€ i expeditionsavgift.

 

Ämbetsbevisavgifterna gäller från och med 1 maj 2017.

Kyrkböcker

Tag kontakt

Nina Bärling
Tf byråskereterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Katarina Sjöblom
Byråsekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd