Församlingsvalet
Församlingsvalet

Ställ upp som kandidat i församlingsvalet

Påverka framtiden i din församling! I församlingsvalet väljer församlingsmedlemmarna förtroendevalda som leder församlingens verksamhet.

· Kandidatuppställningen avslutas 17.9.2018

· Förhandsröstning 6-10.11.2018

· Valdag söndag 18.11.2018

Hurdan är din kyrka?

Nu har du möjlighet att göra din församling till en fungerande gemenskap som syns i frågor som är viktiga för dig. I församlingsvalet i november 2018 väljs nya förtroendevalda till din församling. De besluter bland annat om församlingens anställda, vilka klubbar som ordnas och vad församlingens pengar används till.

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka din församling? Vill du förnya verksamheten?
Ställ gärna upp som kandidat i församlingsvalet – morgondagens kyrka görs nu! Kandidatuppställningen avslutas 17.9 kl. 16.00. Senast då ska valmansföreningens stiftelseurkund lämnas in till församlingens pastorskansli.

Valmansföreningar

I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. Du kan fråga efter en lämplig lista på pastorskansliet, av en nuvarande förtroendevald eller bilda en egen lista.

Listorna kan bestå av kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på kyrkans förnyelse eller för att stärka ungas position i kyrkan.

Du kan även bilda en egen lista genom att samla åtminstone tio röstberättigade från din församling till en egen valmansförening.

Mera information….

...finner du på www.forsamlingsvalet.fi

 

Namn: Johansson Mari-Sofi
Yrke: Sim och aktivitets koordinator på Folkhälsan
Ålder: 49 år

Hur länge har du varit förtroendevald i Kimitoöns församling?
En period

I vilka organ är du med?

  • Kapellrådet
  • Kyrkorådet
  • Kyrkofullmäktige
  • Sitter som Kyrkorådsrepresentant i Kvarnbackens bostads stiftelse

Hur har du upplevt ditt förtroendeuppdrag i församlingen? (positiva saker / Svåra saker)
Jag har bara positiva upplevelser av mina förtroendeuppdrag inom församlingen.

 

En hälsning till personer som funderar på att ställa upp i valet?
Det är ett mycket givande och roligt uppdrag som jag rekommenderar åt alla som är
intresserar av Församlingens verksamhet på Kimitoön!

 

Kyrkoherde
Dragsfjärds kapellförsamling Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

YouTube-video