Andakt på Solkulla

on 18.4 kl. 14.00

.

Donner, Kohtamäki,Karilainen


Arrangör

Kimitoöns församling, Kimito kapellförsamling

Se också

ti 8.5 kl. 10.00

Församlingens vårresa

Till Bjärnå as. . Yliskylä kyrka och Kalliolaaksos slott.